online workshops 18 en 19 mei

 

De snelweg A2 tussen de knooppunten Deil en Vught groeit in de toekomst uit tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Het project MIRT-verkenning A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught gaat over maatregelen voor de lange termijn. In het project werken we stap voor stap toe naar de beste oplossing.

Graag betrekken we u bij de stappen die we zetten. De volgende workshops staan gepland op 18 en 19 mei 2020. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken.

 

 

klik hier voor alle informatie op A2 in beeld   

 

workshop 18 mei

workshop 19 mei

algemeen deel

algemeen deel

 

 

 

 

Waar gaan de workshops over?

De workshops gaan over wat de beste oplossing is om de doorstroming op de lange termijn te verbeteren: het Voorkeursalternatief. Hiervoor hebben we de vier kansrijke alternatieven die er nu nog liggen, onderzocht. We hebben op hoofdlijnen onderzoek gedaan of en hoeveel de doorstroming verbetert, wat de impact is op het milieu en de leefomgeving en wat globaal de kosten zijn.

Tijdens de workshops bespreken we de voor- en nadelen van de kansrijke alternatieven op basis van de onderzoeksresultaten. Daarnaast vragen we u om aan te geven wat volgens u de beste (combinatie van) maatregelen is voor de A2 tussen Deil en Vught.

U kunt zich voorbereiden op de workshops door vooraf de website www.a2inbeeld.nl te bekijken. Rond 15 mei is de website geactualiseerd met de benodigde informatie voor de workshops.

Uw inbreng nemen we mee in de afweging naar het voorkeursalternatief. Dit kan één van de kansrijke alternatieven zijn of een combinatie daarvan. In het najaar van 2020 presenteren we het resultaat in de Ontwerp Structuurvisie. Dan kunt u ook een zienswijze indienen.

Hoe kunt u meedoen?

De workshops vinden plaats via Webex op:

  • Maandag 18 mei van 19:00 - 21:00

  • Dinsdag 19 mei van 19:00 - 21:00

U kunt zelf kiezen welke workshop u volgt, deze zijn inhoudelijk hetzelfde. Tijdens de bijeenkomsten gaan we  in op verschillende delen van het traject, zodat u gericht mee kunt denken over het deel waar uw interesse ligt.

Inloggen kan vanaf 18:30. Aanmelden is niet nodig. Op www.mirta2deilvught.nl vindt u te zijner tijd de link naar de bijeenkomsten.

Op 20 mei organiseren we een extra workshop specifiek voor het gebied rondom Waardenburg.

 

Cookie settings